Publikationsliste

Resultat: 13

Vejledning

Flyvelægevejledning med bilag

Vejledning for AME og AeMC

Vejledning

Vejledning til udfyldelse af datafelter

Vejledning gælder både for indberetning af rapporter via E5X og via Europa-Kommissionen indberetningsportal.

Vejledning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens anbefalinger til IT-udstyr i din praksis

Vejledning

Øre-næse-hals undersøgelse - Vejledning

AME Vejledning Af "Øre-næse-hals undersøgelse"

Vejledning

Instructions for completion of the Ophthalmology Examination Report Form

Vejledning

Instructions for completion of the Otorhinolaryngology Examination Report Form

Vejledning

Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-MED

Vejledning

Vejledning til indberetning af hændelser ifølge Forordning 376/2014

Med forordning 376/2014 stilles der nye krav til, hvordan hændelsesindberetning skal finde sted, og hvilke formater, der kan anvendes.

Vejledning

Lægeerklæring Generel flyvemedicinsk undersøgelse - Vejledning

AME vejledning af "Lægeerklæring Generel flyvemedicinsk undersøgelse"