Publikationsliste

Resultat: 5

Vejledning

Udsendelse af NOTAM for luftfartshindringer

Ved opsætning af luftfartshindringer (bygninger, master, vindmøller, drager mm.) skal der udsendes NOTAM (Notice to Airmen), som er en varslingstjeneste til luftfarten.

Vejledning

Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller

Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller, 2 udgave

Rapport

Gåsebestande og flyvesikkerhed i Danmark

Forvaltning i lufthavnes sikkerhedsområder

Vejledning

Airport Services Manual Fourth Edition

2012 Doc 9137 AN/898 Part 3 Wildlife Control and Reduction. The manual includes material dealing with the reasons why birds/wildlife occur at an aerodrome

Vejledning

Vejledning til flyvepladser vedr. anlæg med risiko for tiltrækning af fugle nær flyvepladser

Denne vejledning er en videreudvikling af den anvisning, som Danmarks Miljøundersøgelser i 2006 udsendte om ”Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser”.

Viser 5 af 5