Publikationsliste

Resultat: 16

Oversigt

Kursusoversigt 2021

Kurser og seminarer - Security

Oversigt

Liste over kendte leverandører

Listen opdateres løbende.

Vejledning

Vejledning om Explosive Detection Dogs (EDD)

Denne vejledning henvender sig til de virksomheder mv. der er interesseret i, at anvende Ex-plosive Dectection Dogs (EDD) til eftersyn af luftfragt- og post i Danmark.

Notat

Trafikstyrelsens procedure for reaktioner og sanktioner

Notat

Trafikstyrelsens Center for Luftfarts sanktionspolitik - oversigt over sanktionspraksis

Oversigt

Liste over sikkerhedsgodkendte fragtagenter på Færøerne og i Grønland

Fortegnelse over sikkerhedsgodkendte fragtagenter (RA) på Færøerne og Grønland. Listen opdateres løbende.

Notat

Safety contribution charge from September 1, 2017

Air carriers are subject to the safety contribution charge when departing from a Danish airport.

Notat

Safety contribution charge 2018

Air carriers are subject to the safety contribution charge when departing from a Danish airport.

Rapport

Sikkerhedsrapport for civil luftfart 2017

Forvaltning i lufthavnes sikkerhedsområder