Publikationsliste

Resultat: 21

Oversigt

Kursusoversigt 2022

Seminar- og kursusoversigt 2022 – Security

Oversigt

Følgebrev ifm. ATS-instruks ændringer pr. 27. januar 2022

Oversigt

Godkendte ATO og DTO

Oversigt over godkendte ATO og DTO

Oversigt

Datoer for PPL teori i 2022 - AIC B 21/21

Oversigt

Liste over sikkerhedsgodkendte fragtagenter på Færøerne og i Grønland

Fortegnelse over sikkerhedsgodkendte fragtagenter (RA) på Færøerne og Grønland. Listen opdateres løbende.

Oversigt

Godkendte ATS-uddannelsesorganisationer

Indeholder en oversigt over de ATS-uddannelsesorganisationer, som TBST har godkendt og fører tilsyn med.

Oversigt

Matrix for Continuing airworthiness requirements and approvals for organisations involved in the continuing airworthiness

Uddrag fra Easy Access Rules for Continuing Airworthiness (Regulation (EU) No. 1321/2014), jf. artikel 3 og 4

Oversigt

Datoer for PPL teori i 2021 - AIC B 09/2020

Oversigt

Liste over kendte leverandører

Listen opdateres løbende.