Publikationsliste

Resultat: 39

Oversigt

Approved Part-145 and Part MF Maintenance Organisations

Being updated once pr. day.

Oversigt

Commercial Air Operators

Opdateres én gang i døgnet. Filen er i PDF format og indeholder en liste af virksomheder med en gyldig AOC godkendelse og virksomheder med en gyldig Aerial Work godkendelse.

Oversigt

Danske supplerende type certifikater sorteret efter luftfartøjstype

Opdateres én gang i døgnet. Filen er i PDF format og indeholder danske supplerende type certifikater - sorteret efter luftfartøjstype.

Oversigt

Datoer for PPL teori i 2020 - AIC B 10/2019

Oversigt

Oversigt over flyvelæger i udvalgte andre EU-/EØS-lande

Ønsker du at få foretaget en undersøgelse i et land, der ikke optræder på denne liste, så vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen være behjælpelig med at finde en oversigt for det pågældende land.

Oversigt

Intro og indholdfortegnelse til Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

Doc 9284

Oversigt

Dangerous Goods List - Litra A-C

Oversigt

Dangerous Goods List - Litra D-K

Oversigt

Dangerous Goods List - Litra J-Q