Publikationsliste

Resultat: 12

Vejledning

Pulje til billige lejeboliger

Det tidligere Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet afsatte i 2016 en pulje på 30 mio. kr. til forsøg med modulsystemer, der skal sikre moderne og fleksible lejeboliger i tomme bygninger.

Vejledning om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

VEJ nr. 11085 af 26/11/2015

Vejledning

Instruks for regnskab vedrørende puljer

Viser 12 af 12