Publikationsliste

Resultat: 275

Vejledning

Maksimumsbeløb for støttet byggeri 2020

Maksimumsbeløbet for 2020 er gældende for påbegyndt alment byggeri fra 1. august 2020.

Notat

Monitorering af udgifts- og effektivitetsudviklingen i den almene boligsektor

I aftalen om effektivisering af driften i den almene boligsektor fremgår det, at sektorens effektiviseringsindsats skal monitoreres.

Rapport

Undersøgelse af anvendelse af fleksible udlejningsregler i almene familieboliger

Formålet med undersøgelsen er at give et billede af, hvordan kommunernes og boligorganisationernes anvendelse af særlige udlejningskriterier påvirker de boligsøgendes mulighed for at få tilbudt en ledig bolig i den almene boligsektor.

Vejledning

Bilag 27 Eksempel på en god ekstern konsulentrapport fra Københavns Kommune

Bilag 27 Eksempel på en god ekstern konsulentrapport fra Københavns Kommune

Vejledning

Bilag 26 Ministeriets vejledning om procedure for nedrivning af herreløse huse

Bilag 26 Ministeriets vejledning om procedure for nedrivning af herreløse huse

Vejledning

Bilag 25 Afgørelse om midlertidigt ændringsforbud til lejer

Bilag 25 Afgørelse om midlertidigt ændringsforbud til lejer

Vejledning

Bilag 24 Afgørelse om midlertidigt ændringsforbud til ejer

Bilag 24 Afgørelse om midlertidigt ændringsforbud til ejer

Vejledning

Bilag 23 Partshøring forud for afgørelse om midlertidigt ændringsforbud

Bilag 23 Partshøring forud for afgørelse om midlertidigt ændringsforbud

Vejledning

Bilag 22 Partshøring forud for afgørelse om påbud

Bilag 22 Partshøring forud for afgørelse om påbud