Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger

Sidst opdateret 16/11/2021
Der er afsat 233 mio. kr. i 2021 til en pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger. Puljen kan anvendes til at medfinansiere anskaffelser af nye grønne færger og til retrofit af eksisterende færger.
  • Tilskuddets størrelse
    Op til 25 pct. af den støtteberettigede del af projektet
  • Ansøgerkreds
    Kommuner og kommercielle selskaber som driver indenrigsfærger.
  • Ansøgningsfrist
    15. nov. 2021

BEK nr 1880 af 29/09/2021

Bekendtgørelse om pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger

Gældende fra

01/10/2021