Godkendelse af veteranbaner

De danske veterantogsorganisationer skal opfylde lovbestemte krav og regler, for at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan godkende deres ikke-erhvervsmæssige jernbanedrift.