Nyhedsliste

Resultat: 20

  Udgivet

  17/12/2019

  Nyhed

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen reviderer gebyr- og afgiftsbekendtgørelsen på jernbaneområdet

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, som fastsætter gebyrer og afgifter på jernbaneområdet i 2020.
  Læs mere

  Udgivet

  05/12/2019

  Nyhed

  Programmet til gå-hjem-mødet om den 4. jernbanepakke den 16. januar 2020 er færdigt – tilmeld dig nu!

  Tilmeldingen til det første gå-hjem-møde er nu åben. På mødet vil to oplægsholdere fra det europæiske jernbaneagentur bl.a. dele de foreløbige erfaringer med sagsbehandlingsplatformen One-Stop Shop.
  Læs mere

  Udgivet

  28/11/2019

  Nyhed

  Metro Cityringen er sikkerhedsgodkendt

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i dag udstedt de endelige godkendelser og ibrugtagningstilladelser til Metroselskabet og Metro Service, således at Cityringen (M3) kan åbne for passagerdrift.
  Læs mere

  Udgivet

  28/11/2019

  Nyhed

  Regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdet

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender udkast til den årlige reguleringsbekendtgørelse på jernbaneområdet i høring. Der er høringsfrist den 15. oktober 2019.
  Læs mere

  Udgivet

  26/11/2019

  Nyhed

  Årlig regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdet

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt den årlige reguleringsbekendtgørelse, som regulerer erstatnings- og forsikringsbeløb for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Bekendtgørelsen gælder fra 1. januar til 31. december 2020.
  Læs mere

  Udgivet

  12/11/2019

  Nyhed

  Invitation til gå-hjem-møde om den 4. jernbanepakke

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arrangerer gå-hjem-møder om aktuelle emner på jernbaneområdet. Sæt kryds i kalenderen den 16. januar 2020, når det første gå-hjem-møde om den 4. jernbanepakke afholdes.
  Læs mere

  Udgivet

  28/10/2019

  Nyhed

  Sikkerhedsrapport for jernbanen for 2018

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør den årlige sikkerhedsrapport for det danske jernbanenet. Rapporten viser, at sikkerhedsniveauet forsat er højt på det danske jernbanenet.
  Læs mere

  Udgivet

  15/10/2019

  Nyhed

  Høring om ophævelse af bekendtgørelse om arbejdskørsel m.v.

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om arbejdskørsel m.v. (BJ 5-08). Der er høringsfrist den 4. november 2019.
  Læs mere

  Udgivet

  07/10/2019

  Nyhed

  Revidering af gebyr- og afgiftsbekendtgørelse på jernbaneområdet

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, som skal regulere gebyrer og afgifter på jernbaneområdet i 2020. Der er høringsfrist den 6. november 2019.
  Læs mere