Regler for farligt gods

På internationalt plan er der fælles regler for transport af farligt gods på jernbane. Reglerne gælder også i Danmark, hvor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne overholdes.