RID 2019

Sidst opdateret 07/10/2019
RID 2019 er gældende fra den 1. januar 2019.

Alle afsnit - komplet udgave

Bemærk, at i Del 3 er det til enhver tid Tabel A i PDF-format, der er juridisk gældende. 

Lov

RID 2019

RID 2019 - Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID)

Gældende fra

01/01/2019

RID er det overordnede regelsæt, som infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder skal følge, når de transporterer farligt gods på jernbanen, alvorlige uheld under transporten af farligt gods skal rapporteres til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.