Administrative tilsyn

Sidst opdateret 07/10/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med at jernbanevirksomheder overholder vilkår omkring økonomi, hæderlighed og forretningsmæssig forsvarlighed.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører administrativt tilsyn med virksomhedernes forsikring og tilladelser for at sikre, at virksomhederne opfylder de grundlæggende betingelser for at drive jernbanevirksomhed eller på eget ansvar udføre kørsel for disse virksomheder.

 

For jernbanevirksomheder skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen føre kontrol med, at virksomhederne opfylder en række vilkår omkring økonomi, forsikringer, vandel og organisation, og for de øvrige virksomheder nævnt i bekendtgørelse nr. 147 af 30. januar 2017 omhandler tilsynet hovedsageligt forsikringsforhold.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med forsikring og tilladelser er i hovedreglen baseret på en dokumentgennemgang, hvor virksomheden fremsender dokumentation for, at vilkårene er overholdt. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indhenter høringer fra relevante myndigheder og udfører herefter tilsynet på baggrund af virksomhedens dokumentation og høringerne.

 

Kontakt

Ved spørgsmål kan du skrive til tini@tbst.dk