Inspektioner

Sidst opdateret 03/02/2021
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udfører inspektioner på baggrund af bl.a. hændelser eller henvendelse fra offentligheden af sikkerhedsmæssig karakter.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan udover de planlagte tilsyn med virksomhedernes sikkerhedsledelsessystem udføre ad-hoc tilsyn i form af inspektioner eller andre særlige tilsyn. Inspektioner eller særlige tilsyn kan gennemføres på baggrund af:

 

  • Hændelser – i eller uden for Danmark – som har jernbanesikkerhedsmæssig karakter
  • Statistik, analyser og trends på jernbaneområdet, bl.a. baseret på indmelding af hændelser
  • Andre informationer af sikkerhedsmæssig karakter på jernbaneområdet

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtager blandt andet rapporter fra Havarikommissionen, virksomhedernes årlige sikkerhedsrapporter samt henvendelser fra offentligheden, som alle kan danne baggrund for inspektioner eller særlige tilsyn. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan derudover af egen drift iværksætte ad-hoc tilsyn hvis det skønnes nødvendigt.

Kontakt

Ved spørgsmål kan du skrive til nedenstående mailadresse: