EU-infrastrukturfonden (CEF)

Sidst opdateret 20/11/2020
CEF støtter udbygningen af infrastrukturen på TEN-T-nettet.

For at fremme den grænseoverskridende og bæredygtige transport indenfor alle transportformer har Europa-Kommissionen etableret infrastrukturfonden CEF (Connecting Europe Facility). Både offentlige og private aktører kan søge fonden om støtte til transport- og infrastrukturprojekter. Fonden er oprettet med det formål at fremme udbygningen af det transeuropæiske transportnet TEN-T.

 

Kommissionen varetager administrationen af CEF-støtten (som tidligere blev kaldt TEN-T-støtte). Administrationen omfatter orientering om fondsmidlerne, evaluering af ansøgninger, tildeling og udbetaling af støtte, projektadministration og den afsluttende godkendelse af refunderingen af de afholdte udgifter.

 

Til at varetage administration af CEF-støtten har Kommissionen etableret organisationen INEA (Innovation and Networks Executive Agency) – læs mere herom på www.ec.europa.eu/inea

 

Kommissionens administration baserer sig på et tæt samarbejde med medlemsstaterne. I Danmark er ansvaret delt mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Ministeriet er ansvarlig for det politiske niveau, herunder arbejdet i hhv. CEF- og TEN-T-komiteerne, ligesom ministeriet godkender de danske ansøgninger til Kommissionen.

 

Styrelsen står for den løbende monitorering og opfølgning på de aktiviteter, som opnår støtte fra INEA. Såfremt der opnås CEF-støtte, skal de tekniske og finansielle rapporter, der indsendes undervejs til INEA, gennemses og valideres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

For at kunne følge fremdriften på de aktiviteter, der støttes af INEA, opfordres de danske støttemodtagere til løbende at informere Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om væsentlige milepæle og begivenheder.

 

Styrelsen kan være bistå de danske støttemodtagere ved tvivlsspørgsmål om administration, tillægsaftaler, udbudstilrettelæggelse, afrapportering med videre i forbindelse med den tildelte CEF-støtte.

 

Såfremt du er interesseret i løbende at modtage nyheder på CEF-området, kan du tilmelde dig styrelsens CEF-nyhedsmail.

EU's logo skal anvendes, når der modtages TEN-T/CEF støtte

Kontakt

  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

    Henrik Tornblad

  • Transport- og Boligministeriet

    Christian Kauffeldt Løber

Seneste nyt om CEF

Udgivet

04/11/2020

Nyhed

CEF Transport Newsletter november 2020

Velkommen til dette CEF Newsletter, som fokuserer på igangværende og kommende ansøgningsrunder, herunder det nye CEF-budget for perioden 2021-2027. For an English summary, please see below.
Læs mere