Puljer generelt

Sidst opdateret 07/09/2021
Trafikstyrelsen administrerer en række puljer, der dels har til formål at forbedre den kollektive trafik, dels støtter grønne initiativer.

 

I 2020 kan der søges støtte i følgende puljer: 'Grøn buspulje til regionale busser og øer' og 'Pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik'. Læs mere om de to puljer under 'åbne puljer'.

Der kan fra puljerne søges støtte til udvikling af sektoren, og fælles for puljerne er, at der er et krav om medfinansiering fra ansøgerne.

 

I årsrapporten kan der læses mere om afsluttede projekter og effekter ved puljerne. Tidligere årsrapporter kan findes i publikationslisten.

Rapport

Årsrapport 2019