Forventede udbud for buskørsel

Sidst opdateret 24/11/2020
På baggrund af trafikselskabernes indberetninger har styrelsen udarbejdet en oversigt over trafikselskabernes forventede udbud.

Opgørelserne er baseret på trafikselskabernes forventninger og er ikke bindende for trafikselskaberne.

 

Trafikselskaberne har tidligere år indberettet data A-, B- og C-kontrakter, men da kun få af trafikselskaberne benytter denne opdeling, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i samarbejde med trafikselskaberne valgt ikke længere at opdele statistikken i disse kontrakttyper. I stedet angives en beskrivelse af hvilke områder og transporttyper der udbydes.

 

Herunder ses de nyeste rapporter på området. Tidligere rapporter kan findes under "Publikationer" nederst på siden.

Rapport

Forventede udbud af offentlig buskørsel 2021-2031

Rapport om trafikselskabernes forventede udbud af offentlig buskørsel i perioden 2021-2031.