Statistik om handicapkørsel

Sidst opdateret 16/09/2020
Trafikselskaberne indberetter årligt data vedrørende handicapkørsel til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Den individuelle handicapkørsel udføres af Trafikselskaberne, som jf. Lov om Trafikselskaber, § 11, skal etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede på 18 år og derover og for blinde og stærkt svagsynede på 18 år og derover.


Herunder ses de nyeste rapporter på området.

Tidligere rapporter kan findes under "Publikationer" nederst på siden.


Rapport

Handicapkørsel regnskab 2019

Rapport om trafikselskabernes handicapkørsel for regnskabsåret 2019.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1007 af 09/10/2006 

Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik

Gældende fra

01/01/2007

Angår regulering vedr. indberetning af data til statistik vedr. buskørsel, privatbanekørsel, handikapkørsel mv.

Kontakt