Deling af standardiserede trafik- og rejsedata

Sidst opdateret 16/02/2021
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er ansvarlig for implementering af EU-lovgivning om datadeling på transportområdet.

Retsakt A er en EU-forordning under ITS-direktivet, som omhandler datadeling på transportområdet med henblik på at muliggøre udvikling af EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester. Forordningen stiller krav til datatyper, dataformat, services, tilgængelighed og geografisk område.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er ansvarlig for implementering af Retsakt A og arbejder mod, at standardiserede trafik- og rejsedata bliver udstillet på Vejdirektoratets eksisterende nationale adgangspunkt (NAP). Via NAP er der i dag adgang til statiske trafikdata samt dynamiske trafik- og vejstatusdata i EU-standarden DATEX II. Yderligere er der adgang til adresser, offentlige steder og stinet fra NAP via Datafordeleren og Kortforsyningen hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

 

I samarbejde med Rejseplanen arbejdes mod, at data om stoppesteder og køreplaner for offentlig jernbane, busser, letbane og metro vil blive tilgængelige på NAP i EU-standarden NeTEx.

 

På længere sigt vil NAP også skulle give adgang til standardiseret data vedr. fjernbusser, færger, fly, taxa, delebiler og diverse mikromobilitetsformer samt realtidsdata omaktuelle forsinkelser mm. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil derfor inddrage relevante aktører, således at disse krav efterleves.