Ungdomskort

Sidst opdateret 07/10/2019
Ungdomskortet giver dig, som er studerende, markante rabatter på offentlig transport, bl.a. mellem din skole og din bopæl.

Ungdomskort er et permanent rabatkort til kollektiv trafik for elever på ungdomsuddannelser, studerende på videregående SU-berettigede uddannelser og øvrige 16 til 19-årige.

 

Ungdomskort giver flere fordele og er: 

 

  • et periodekort til fri pendling mellem hjem og skole (for elever på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser) 
  • et periodekort til fri kørsel i den kollektive trafik inden for takstområdet hvor kunden bor - alle ugens dage. Bor du på Sjælland, skal du dog være opmærksom på, at kort udstedt efter 15. januar 2017 ikke vil have påtrykt ”Gyldig i alle zoner”, som det har i dag. I stedet vil dit Ungdomskort have påtrykt enten ”Gyldig i zone 1-99”, ”Gyldig i zone 101-199” eller ”Gyldig i zone 201-299”, hvor zonegrupperne dækker over henholdsvis Hovedstadsområdet, Vestsjælland og Sydsjælland (inklusiv Lolland, Falster og Møn).
  • et rabatkort til kørsel med kollektiv trafik til børnetakst i de øvrige takstområder af Danmark.
  • et rabatkort til kørsel med bustrafik (offentlig servicetrafik) mellem takstområder til børnetakst

 

Ungdomskort gælder i både skoleperioder og ferieperioder, og afløser det tidligere HyperCard for elever på ungdomsuddannelser samt Uddannelseskort for studerende på videregående uddannelser. Prisen for et 30-dages Ungdomskort er i 2019 374,70 kr. for studerende på ungdomsuddannelser, og 652,80 kr. for studerende på videregående uddannelser og for øvrige 16-19-årige.

For studerende på videregående uddannelser, vil prisen i enkelte tilfælde kunne være højere. Det gælder for studerende, der rejser langt mellem bopæl og uddannelsessted. For yderligere information om den forhøjede egenbetaling, se Ungdomskort.dk.

 

På Ungdomskortets interaktive kort kan du:

 

  • Indtaste din bopælsadresse og dit uddannelsessted og se takstområde/zonegruppe, hvor Ungdomskortet giver dig ret til ubegrænset rejse.
  • Indtaste din bopælsadresse og en anden slutdestination og se, om rejsen foretages i dit eget takstområde/zonegruppe eller på tværs af takstområderne/zonegrupperne.

 

Du kan bestille et Ungdomskort og læse mere på Ungdomskortets egen hjemmeside.

Bekendtgørelse

BEK nr. 944 af 28/06/2018

Bekendtgørelse om Ungdomskort

Gældende fra

01/08/2018

Fastsætter bestemmelser om administration af ungdomskortordningen