Om transport af farligt gods

Sidst opdateret 03/12/2019
Nedenfor kan du læse om reglerne for transport af våben, eksplosivstoffer m.v.
Notat

Forlængelse af udløbsdato for Farligt Gods Certifikater med udløb 30/3, 31/4 og 31/5. Exemption for expiry date on DGR certificates expiring 30 March, 31st April and 31 May

I henhold til ICAO Technical Instructions, current edition, og BK763, Lufttransport af farligt gods, dispenseres hermed for udløbsdato af DG certifikater. Also in English. Read more.

Om transport af farlig gods

Sidst opdateret 07/10/2019
Alt transport af farlig gods skal følge reglerne i ICAO-TI Technical Instructions for the safe Transport of Dangerous Goods by Air seneste udgave, samt Bekendtgørelse 763 af 11. juli 2008.

Alle der behandler farligt gods som luftfragt skal have gennemgået relevant uddannelse jf. ICAO-TI Tabel 1-4, uddannelsesprogrammet skal godkendes af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Transport af våben, eksplosivstoffer m.v.

Transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer skal følge reglerne i jf. Bekendtgørelse No. 527 of 23 June 1995. Der skal dog ikke søges om tilladelse til transport af Class 1.4S.

 

Ansøgningsskema til transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. findes i nedenfor.

Ansøgning

Ansøgning om transport af våben, eksplosivstoffer m.v.

Dansk/engelsk. Ansøgning om transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer.

Bekendtgørelse

BEK nr. 527 af 23. juni 1995

Bekendtgørelse om transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer

Gældende fra

05/07/1995

Bekendtgørelse nr. 527 af 23. juni 1995

Hændelser med farlig gods

Sidst opdateret 03/12/2019
Alle hændelser med farlig gods som luftfragt, skal indberettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Er der brug for yderlige oplysninger, kan du kontakte styrelsen.

Kontakt styrelsen

Rapport

Dangerous Goods Occurrence Report

Blanket til indberetning af hændelser eller uheld med transport af farligt gods.

Bekendtgørelse

Order No. 763 of 11 July 2008

Order on transport of dangerous goods by air

Gældende fra

11/07/2008

Order on transport of dangerous goods by air.

Uddannelse om farlig gods

Sidst opdateret 24/06/2020
Tjekliste

Uddannelsesprogram farligt gods

Flyselskaber med tilladelse til transport af farligt gods.

Relevante henvisninger

Sidst opdateret 03/12/2019
Tjekliste

Uddannelsesprogram farligt gods

Flyselskaber med tilladelse til transport af farligt gods.

Tekniske instrukser, pakkelister mv.

Du finder tekniske instrukser, pakkelister mv. i styrelsens publikationsdatabase,