Indberetning af flyvetimer og landinger

Sidst opdateret 07/10/2019
En gang om året, skal ejere eller faste brugere af et luftfartøj registreret i Danmark, indberette flyvetimer og landinger.

De indberettede data anvendes til styrelsens analyse af flyvesikkerhedsmæssige forhold, og af Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, ICAO, og Danmarks Statistisk. Indberetningen sker i henhold til BL 1-11 punkt 4.1 som siger, at ejer/bruger af et dansk registreret luftfartøj senest pr. 1. februar hvert år skal udfylde og indsende en flyvetids- og landingsoversigt for foregående kalenderår til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Hvordan indberetter man?

Pr. 1. januar 2018 er en ny og forenklet formular udgivet.

Linket til den nye indberetningsformular vil først virke, når den nye formular udgives.

Man indberetter via login med NemID for at udfylde og indsende indberetningen. Indberetter du om erhvervsmæssig flyvning for en virksomhed, skal du logge på med NemID Medarbejdersignatur. Kontakt din arbejdsplads' NemID administrator, hvis du mangler en NemID Medarbejdersignatur.

Vigtig information om ny indberetningsform

Indberetningen sker online, hvor det er blevet frivilligt for indberetter, at vælge om man vil indberette ved enten at uploade et Excel ark med sine luftfartøjers flyvetimer og landinger eller om man vil indberette ved at indtaste oplysningerne i en forenklet formular (3 input felter pr. danske luftfartøjsregistrering).

Muligheden for Excel-upload er særlig henvendt AOC'er, men ikke udelukket til, at kun de kan anvende den indberetningsform.

Forenklingen indebærer, at det fra 1. januar 2018 er følgende data, der skal indberettes til styrelsen pr. danske luftfartøjsregistrering (OY-xxx), som man enten ejer eller er fast bruger af:


  • Samlet antal flyvetimer*
  • Samlet antal landinger på offentlig flyveplads
  • Samlet antal landinger på en ikke-offentlig flyveplads


*Flyvetimerne skal opgives i hele timer.


Kvittering

Efter den online indberetning er modtaget korrekt af styrelsen, vil du modtage en kvittering til den mailadresse, som du under indberetningen skal oplyse os. 

Modtager du ikke en kvittering efter du har trykket 'SEND' orienter da analyse@tbst.dk og skriv 'Mangler kvittering' i mailens emnefelt. 

Undtaget fra indberetningen

Luftfartøjer, der ikke har haft et gyldigt luftdygtighedsbevis i hele 2017, og ikke har fløjet, er undtaget.

Luftfartøjer, der ikke er dansk registrerede, er undtaget.

Luftfartøjstyperne; Svævefly, motorsvævefly og balloner er undtaget, da de derimod skal indberette oplysningerne til den respektive organisation.

Indberetning

Skema til indberetning af flyvetider og landinger

En gang om året, skal ejere eller faste brugere af et luftfartøj registreret i Danmark, indberette flyvetimer og landinger.
Indberetning

Eksempel på Excel-standard for indberettede flyvetimer og landinger

Dette Excel-ark angiver standarden for indberettede flyvetimer og landinger via Excel for 2018.