Information om flyveforbud til Grønland

Sidst opdateret 10/11/2020
Transportministeren har udstedt forbud i adgangen til luftfart (flyveforbud) for civile passagerflyvninger til Grønland fra områder uden for Grønland.

Om flyveforbuddet

Sidst opdateret 10/11/2020

Flyveforbuddet omfatter alle civile passagerflyvninger til Grønland fra områder uden for Grønland. Forbuddet gælder indtil videre til den 31. januar 2021.

 

Forbuddet gælder også for passagerflyvninger fra områder uden for Grønland, hvor flyet mellemlander i Danmark, og hvor det efterfølgende har destination i Grønland.

Hvad er undtaget for forbuddet?

Forbuddet omfatter ikke passagerflyvninger direkte mellem Danmark og Grønland. Forbuddet omfatter ikke passagerflyvninger til Thule Air Base.

 

Alle andre typer flyvninger til Grønland end passagerflyvninger (dvs. hvor der ikke er passagerer om bord) er ligeledes undtaget fra forbuddet. Som eksempler kan nævnes:

 • Lufttransport med fragt.
 • Tekniske mellemlandinger i Grønland, f.eks. for at fylde brændstof på (re-fueling).
 • Færgeflyvninger med stop i Grønland, når Grønland ikke er den endelig destination.
 • Flyvning til Grønland uden passagerer (dvs. for at hente passagerer), og flyvning fra Grønland med passagerer. 

 

NB: Det er vigtigt at følge lufthavnens retningslinjer for at sikre, at flyets crew ikke kommer i kontakt med lufthavnspersonalet.

 

Andre situationer, der ikke omfattet af flyveforbud omfatter overflyvninger uden landing og brug af grønlandske lufthavne som alternate lufthavn, hvis der skal ske diversion ifbm. flyvninger til andre destinationer end Grønland.

 

Dispensation fra flyveforbuddet

Sidst opdateret 10/11/2020

Der kan i særlige tilfælde dispenseres for flyvninger med kritisk personale, som har en særlig betydning for samfundsøkonomien i Grønland, eller som er af samfundskritisk betydning for Grønland.

 

Ønsker et luftfartsselskab at søge om dispensation fra flyveforbuddet, skal ansøgning sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (se relevante mailadresser nedenfor). 

 

Sådan ansøges der om dispensation


Ansøgningen sendes senest 48 timer forud for den planlagte landing (lørdage, søndage og danske helligdage er ikke inkluderet i denne tidsfrist). 

Styrelsen sender dispensationsansøgninger i høring hos Selvstyret. Sagsbehandlingstiden kan forkortes ved at sætte Selvstyret cc, når ansøgningen sendes til styrelsen.

I ansøgningen anføres:

 • luftfartsselskabets navn, adresse og e-mail adresse
 • hvad der søges om dispensation til [formålet med flyvningen. Der kan gives dispensationer for kritisk personale, som har helt særlig betydning for samfundsøkonomien eller varetager opgaver af samfundskritisk betydning for Grøn-land]
 • rutenummer og rute
 • ICAO callsign for the flight
 • dato(er)/periode
 • luftfartøjstype 
 • reg. [registrering] eller substitute.
 

Relevante e-mailadresser