ColourBox

3 mindre lufthavne får tildelt midler fra pulje til forbedring af sikkerheden

Publiceringsdato: 17/06/2020
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler i 2020 2,3 mio. kr. fra investeringspuljen til forbedring af sikkerheden i tre mindre lufthavne. Lufthavnene i Sønderborg, Esbjerg og Midtjylland modtager midler fra puljen til opgradering af sikkerhedsudstyr i lufthavnene.

De tre lufthavne, som har fået tildelt midler fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens investeringspulje, er Sønderborg Lufthavn, Esbjerg Lufthavn og Midtjyllands Lufthavn. Midlerne har til formål at forbedre sikkerheden i de tre lufthavne. Der ydes tilskud til opgradering af udstyr som f.eks. scannere og metaldetektorer. Puljen er rettet mod mindre, regionale flyvepladser, der har rutetrafik. Uddelingerne er på baggrund af ansøgninger fra lufthavnene.

Tilskuddene til de tre lufthavne fordeler sig således:

  • Sønderborg Lufthavn –   142.482 kr.
  • Esbjerg Lufthavn – 1.112.250 kr.
  • Midtjyllands Lufthavn – 1.151.250 kr.