Foto: Colourbox

Opdatering af BL 6-01

Publiceringsdato: 12/06/2020
BL 6-01 – Bestemmelser om flyvebesætninger i civil luftfart, som ikke er omfattet af EU-FCL (forordning (EU) 1178/2011) bliver opdateret, så BL 6-01 er i overensstemmelse med de seneste syv gennemførelsesforordninger til (EU) 1178/2011. Med opdateringen bliver forordningerne også gældende for Grønland og Færøerne. BL 6-01 træder i kraft den 1. juli 2020.
Europa-Kommissionen har vedtaget en række gennemførelsesforordninger til (EU) 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart. Gennemførelsesforordningerne fastsætter nye regler for, hvordan flyvebesætninger i civil luftfart skal agere, men forordningerne gælder ikke automatisk for Grønland og Færøerne. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer BL 6-01, så gennemførelsesforordningerne også gælder for Grønland og Færøerne. Derudover bliver der med opdateringen også foretaget redaktionelle ændringer.

Den nye BL 6-01, 2. udgave, træder i kraft den 1. juli 2020 og ophæver samtidig BL 6-01, 1. udgave.

BL 6-serien

BL 6-01, udgave 2 af 25. maj 2020

Bestemmelser om flyvebesætninger i civil luftfart som ikke er omfattet af EU-FCL

Gældende fra

01/07/2020

BL serie 6 omhandler certifikater, flyvetilladelser, flyvebeviser og uddannelse for flight crew, FIS, ATS og AML.