Foto: Colourbox

Nye regler om mikroorganismer og arbejdsmiljø på luftfartsområdet

Publiceringsdato: 13/10/2020
Den nye bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø på luftfartsområdet er ændret, så SARS-CoV-2 (COVID-19) indgår som en selvstændig agens i oversigten i bilag 5 over biologiske mikroorganismer. Bekendtgørelsen gælder fra den 24. november 2020.
Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø er ændret som følge af en ændring af EU-direktiv 2000/54/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet. Ændringen vedrører bekendtgørelsens bilag 5. 

Bilaget indeholder en oversigt over biologiske agenser – dvs. mikroorganismer, der kan frembringe sygdom, allergi eller toksisk effekt hos mennesker. Ændringen tilføjer SARS-CoV-2 (COVID-19) med en individuel risikoklassificering. Det betyder, at SARS-CoV-2 (COVID-19) nu er specificeret som selvstændig agens placeret under Coronavira, og er klassificeret i risikogruppe 3 ud af de fire risikogrupper, hvor gruppe 4 er den farligste.

Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 24. november 2020.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1466 af 09/10/2020

Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø på luftfartsområdet

Gældende fra

01/04/2018

24/11/2020

Bekendtgørelsen gælder for besætningsmedlemmer, der gør tjeneste ombord på danske, civile luftfartøjer og for deres arbejdsgivere. Bekendtgørelsen omfatter arbejde med biologiske agenser mv., som kan indebære påvirkning fra biologiske agenser.