Nyhedsliste

Resultat: 34

Udgivet

13/07/2020

Nyhed

Ny praksis vedrørende kompensation for hændelse opstået på omlagt flyrejse

Fremover kan flypassagerer søge om kompensation for en hændelse, der er opstået på en omlagt flyrejse, når omlægningen er sket som følge af en aflysning eller boardingafvisning, og begge rejser var planlagt gennemført af samme flyselskab.
Læs mere

Udgivet

26/06/2020

Nyhed

Betalingsfristerne for luftfartsbranchen forlænges

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forlænger betalingsfristen yderligere for en række af luftfartsbranchens betalinger til styrelsen.
Læs mere

Udgivet

17/06/2020

Nyhed

3 mindre lufthavne får tildelt midler fra pulje til forbedring af sikkerheden

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler i 2020 2,3 mio. kr. fra investeringspuljen til forbedring af sikkerheden i tre mindre lufthavne. Lufthavnene i Sønderborg, Esbjerg og Midtjylland modtager midler fra puljen.
Læs mere

Udgivet

12/06/2020

Nyhed

BL 5-75 – om blandt andet hviletidskrav for ambulanceflyvninger med helikopter – sendes i høring

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil med BL 5-75, udgave 1, indføre regler om flyve- og tjenestetidsbegrænsninger (FTL) samt hviletidskrav for ambulanceflyvninger med helikopter (HEMS). Høringsfristen er den 19. juni.
Læs mere

Udgivet

12/06/2020

Nyhed

BL 6-68 bliver opdateret

BL 6-68 – Bestemmelser om godskrivning af viden, kunnen og erfaring opnået under tjeneste som pilot i det danske forsvar bliver opdateret, så den nu indeholder Danmarks militære kreditrapport, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2016 udarbejdede.
Læs mere

Udgivet

12/06/2020

Nyhed

Opdatering af BL 6-01

BL 6-01 – Bestemmelser om flyvebesætninger i civil luftfart, som ikke er omfattet af EU-FCL (forordning (EU) 1178/2011) bliver opdateret, så BL 6-01 er i overensstemmelse med de seneste syv gennemførelsesforordninger til (EU) 1178/2011.
Læs mere

Udgivet

29/05/2020

Nyhed

Opdatering af Dansk Luftrumsstrategi 2020+

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sammen med Forsvaret opdateret den danske luftrumsstrategi. Strategien beskriver bl.a. luftrumsbrugernes behov, den forventede udvikling af det danske luftrum, samt rammerne for udvikling på området..
Læs mere

Udgivet

27/05/2020

Nyhed

Ny udgave af BL 3-8

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder en ny udgave af BL 3-8, Bestemmelser om etablering, drift og tekniske krav til helikopterflyvepladser. Bestemmelsen træder i kraft den 1. juli 2020.
Læs mere

Udgivet

20/05/2020

Nyhed

Høring over ophævelse af BL 5-38 Bestemmelser om VFR-NAT flyvning med helikoptere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt BL 5-38, Udgave 4 i høring med henblik på at ophæve BL 5-38, Udgave 3 af 23. april 1993. Høringsfristen er den 15. juni 2020.
Læs mere