Nyhedsliste

Resultat: 47

Udgivet

26/06/2020

Nyhed

Betalingsfristerne for luftfartsbranchen forlænges

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forlænger betalingsfristen yderligere for en række af luftfartsbranchens betalinger til styrelsen.
Læs mere

Udgivet

23/06/2020

Nyhed

Europæiske droneregler bliver udsat

De fælles europæiske regler for droner bliver udsat i seks måneder på grund af Corona-pandemien. De nuværende danske regler gælder derfor indtil den 31. december 2020.
Læs mere

Udgivet

22/06/2020

Nyhed

Ny mulighed for at få behandlet klage over aflyste flyafgange indenfor EU

Passagerer får nu på visse betingelser mulighed for at få styrelsen til at behandle klager over manglende refusion af flybilletter for både ud- og hjemrejse inden for EU i forbindelse med flyafgange, der er blevet aflyst grundet Covid-19.
Læs mere

Udgivet

17/06/2020

Nyhed

3 mindre lufthavne får tildelt midler fra pulje til forbedring af sikkerheden

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler i 2020 2,3 mio. kr. fra investeringspuljen til forbedring af sikkerheden i tre mindre lufthavne. Lufthavnene i Sønderborg, Esbjerg og Midtjylland modtager midler fra puljen.
Læs mere

Udgivet

12/06/2020

Nyhed

BL 5-75 – om blandt andet hviletidskrav for ambulanceflyvninger med helikopter – sendes i høring

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil med BL 5-75, udgave 1, indføre regler om flyve- og tjenestetidsbegrænsninger (FTL) samt hviletidskrav for ambulanceflyvninger med helikopter (HEMS). Høringsfristen er den 19. juni.
Læs mere

Udgivet

12/06/2020

Nyhed

BL 6-68 bliver opdateret

BL 6-68 – Bestemmelser om godskrivning af viden, kunnen og erfaring opnået under tjeneste som pilot i det danske forsvar bliver opdateret, så den nu indeholder Danmarks militære kreditrapport, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2016 udarbejdede.
Læs mere

Udgivet

12/06/2020

Nyhed

Opdatering af BL 6-01

BL 6-01 – Bestemmelser om flyvebesætninger i civil luftfart, som ikke er omfattet af EU-FCL (forordning (EU) 1178/2011) bliver opdateret, så BL 6-01 er i overensstemmelse med de seneste syv gennemførelsesforordninger til (EU) 1178/2011.
Læs mere

Udgivet

08/06/2020

Nyhed

Ny praksis vedr. kompensation for hændelser opstået udenfor EU

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ændrer praksis i sager, der vedrører kompensation for boardingafvisninger, forsinkelser eller aflyste flyrejser udenfor EU (i tredjelande).
Læs mere

Udgivet

29/05/2020

Nyhed

Opdatering af Dansk Luftrumsstrategi 2020+

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sammen med Forsvaret opdateret den danske luftrumsstrategi. Strategien beskriver bl.a. luftrumsbrugernes behov, den forventede udvikling af det danske luftrum, samt rammerne for udvikling på området..
Læs mere