Nyhedsliste

Resultat: 49

Udgivet

08/06/2020

Nyhed

Ny praksis vedr. kompensation for hændelser opstået udenfor EU

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ændrer praksis i sager, der vedrører kompensation for boardingafvisninger, forsinkelser eller aflyste flyrejser udenfor EU (i tredjelande).
Læs mere

Udgivet

29/05/2020

Nyhed

Opdatering af Dansk Luftrumsstrategi 2020+

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sammen med Forsvaret opdateret den danske luftrumsstrategi. Strategien beskriver bl.a. luftrumsbrugernes behov, den forventede udvikling af det danske luftrum, samt rammerne for udvikling på området..
Læs mere

Udgivet

27/05/2020

Nyhed

Ny udgave af BL 3-8

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder en ny udgave af BL 3-8, Bestemmelser om etablering, drift og tekniske krav til helikopterflyvepladser. Bestemmelsen træder i kraft den 1. juli 2020.
Læs mere

Udgivet

20/05/2020

Nyhed

Høring over ophævelse af BL 5-38 Bestemmelser om VFR-NAT flyvning med helikoptere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt BL 5-38, Udgave 4 i høring med henblik på at ophæve BL 5-38, Udgave 3 af 23. april 1993. Høringsfristen er den 15. juni 2020.
Læs mere

Udgivet

27/04/2020

Nyhed

Opdatering af BL 6-01 - Bestemmelser om flyvebesætninger i civil luftfart, som ikke er omfattet af EU-FCL

BL 6-01 - Bestemmelser om flyvebesætninger i civil luftfart, som ikke er omfattet af EU-FCL (forordning (EU) 1178/2011), sendes i høring med henblik på at tilpasse og opdatere bestemmelsen. Høringsfristen er den 7. maj 2020.
Læs mere

Udgivet

27/04/2020

Nyhed

Opdatering af BL 6-68 - Bestemmelser om godskrivning af viden, kunnen og erfaring opnået under tjeneste som pilot i det danske forsvar

BL 6-68 – Bestemmelser om godskrivning af viden, kunnen og erfaring opnået under tjeneste som pilot i det danske forsvar sendes i høring med henblik på at tilpasse og opdatere bestemmelsen. Høringsfristen er den 7. maj 2020.
Læs mere

Udgivet

20/04/2020

Nyhed

Høring vedrørende bekendtgørelse om droneflyvning

En ny bekendtgørelse om droneflyvning sendes i høring. Bekendtgørelsen skal samle de droneregler, som fortsat reguleres nationalt. Høringsfristen er den 8. maj 2020.
Læs mere

Udgivet

06/04/2020

Nyhed

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om udvidet digital adgang til nationalitetsregistret

En ny bekendtgørelse om udvidet digital adgang til nationalitetsregistret skal gøre det muligt for offentlige myndigheder og visse private virksomheder med relation til luftfart at hente oplysninger om dansk registrerede luftfartøjer
Læs mere

Udgivet

27/03/2020

Nyhed

Økonomisk håndsrækning til luftfartsbranchen

Luftfartsbranchen oplever store økonomiske udfordringer som følge af COVID-19. Som en hjælp til branchen forlænger Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen nu betalingsfristen for en række af branchens betalinger til styrelsen.
Læs mere