Publikationsliste

Resultat: 589

Vejledning

Vejledning om Explosive Detection Dogs (EDD)

Denne vejledning henvender sig til de virksomheder mv. der er interesseret i, at anvende Ex-plosive Dectection Dogs (EDD) til eftersyn af luftfragt- og post i Danmark.

Notat

Forlængelse af udløbsdato for Farligt Gods Certifikater med udløb 30/3, 31/4 og 31/5. Exemption for expiry date on DGR certificates expiring 30 March, 31st April and 31 May

I henhold til ICAO Technical Instructions, current edition, og BK763, Lufttransport af farligt gods, dispenseres hermed for udløbsdato af DG certifikater. Also in English. Read more.

Vejledning

Plan for Aviation Safety - Danmark 2020-2024

Formålet med Plan for Aviation Safety (PAS) er at sikre et fortsat højt dansk sikkerhedsniveau i luftfarten. Den danske PAS følger op på de mål, som det danske State Safety Programme (SSP) skitserer.

Oversigt

Approved Part-145 and Part MF Maintenance Organisations

Being updated once pr. day.

Oversigt

Commercial Air Operators

Opdateres én gang i døgnet. Filen er i PDF format og indeholder en liste af virksomheder med en gyldig AOC godkendelse og virksomheder med en gyldig Aerial Work godkendelse.

Oversigt

Danske supplerende type certifikater sorteret efter luftfartøjstype

Opdateres én gang i døgnet. Filen er i PDF format og indeholder danske supplerende type certifikater - sorteret efter luftfartøjstype.

Certifikat

DK/186AB - CAE Copenhagen A/S

CAE Centre Madrid - Polígono industrial La Muñoza No 2 28042 Madrid, España

Certifikat

DK/1195AB - CAE Copenhagen A/S

CAE Madrid, Servicios de Instruccion de Vuelo, S.L Poligono Industrial No. 2, La Muñoza-Barajas 28042 Madrid, Spain

Certifikat

DK/1193ABC - CAE Copenhagen A/S

CAE Centre Madrid - Poligono industrial No 2 La Muñoza Centro de Simuladores de Vuelo 28042 Barajas, Madrid España