Publikationsliste

Resultat: 43

Vejledning

Luftfartøjskendskab og flyvelære PPL(A)

Vejledning

Vejledning om DTO

Denne vejledning har til formål at vejlede om processen ved at etablere en DTO.

Vejledning

Velkommen til PPL(A) og PPL(H) Teoriprøver

Velkomst til PPL(A) og PPL(H) teoriprøver.

Vejledning

Examination Briefing

Vejledning

Bilagssamling til PPL teori

Alle bilag der anvendes til PPL eksamen.

Vejledning

Godkendte og Forbudte hjælpemidler

Oversigt over godkendte og forbudte hjælpemidler.

Vejledning

JAA Administrative & Guidance Material - Performance, Helicopter

Detailed theoretical knowledge syllabus and learning objectives.

Vejledning

Vejledning til udfyldelse af datafelter

Vejledning gælder både for indberetning af rapporter via E5X og via Europa-Kommissionen indberetningsportal.

Vejledning

Vejledning til indberetning af hændelser ifølge Forordning 376/2014

Med forordning 376/2014 stilles der nye krav til, hvordan hændelsesindberetning skal finde sted, og hvilke formater, der kan anvendes.