Helbredsgodkendelse

Sidst opdateret 19/10/2020
På de følgende sider kan du finde mere information om, hvilke krav der stilles for at få en helbredsgodkendelse i forbindelse med sin uddannelse indenfor luftfart.

Information om Covid-19

Sidst opdateret 08/09/2020
Aktuel information om helbredsgodkendelse i forbindelse med Covid-19.
Dansk version findes nedenfor.

Important information on extended validity due to Covid-19

Attention: Danish Aeromedical Examiners are now open for consultation again! 

The Danish Aeromedical Examiners (AME) are open for consultation and can revalidate your expiring medical.  

This means that you may not fulfill the conditions for applying for an administrative extension of the validity of your medical if you reside in Denmark.

What does this mean?

It is a prerequisite when applying for an administrative extension of the validity of a medical that the application is a result of the Covid-19 outbreak and that revalidation at an AME cannot be made. 

Therefore, if you reside in Denmark you must go to an AME in order to revalidate your medical.
However, if you are unable to see an AME due to Covid-19, for instance if you are residing in another country and do not have access to an EASA-authorized AME, you can still apply for an administrative extension if you meet the requirements stated below:

 

Administrative extension of the validity of Part-MED and ATCO-MED certificates and cabin crew medical reports 

 

The Covid-19 outbreak has resulted in drastic travel restrictions and closure of borders between a majority of States. This has made it difficult for Flight Crew License holders to uphold their status on Part-MED certificates/medical reports and Part-ATCO.MED certificates.

 

Because of the current situation it is possible to apply for an administrative extension of the validity of a Part-MED certificate/medical report and of a Part-ATCO.MED certificate which is about to expire.

You can apply for an extension of your expiring medical if you meet the following EASA-requirements:

 

 1. You must have a valid medical certificate/medical report, that has not yet expired.
 2. Your valid medical certificate/medical report is without limitations, except visual ones (only the following are accepted: VML, VNL, VDL, VCL, CVL, CCL, VXL og VXN).

 

It is a prerequisite that the application is a result of the Covid-19 outbreak and that revalidation at an AME cannot be made.

If you comply with these requirements you can apply by sending your full name, e-mail, home address and medical license no. to info@tbst.dk and give you e-mail the title: “Application for an extension of a medical certificate/medical report”. Remember to send from a secure mail when sending personal information.

 

The exemption is only given until the expiry of the EASA exemption. 

 

It is not possible to get an extension which exceeds the expiriry date of the EASA-exemption which is 24 November 2020 (Class 1 and 3) and 26 November 2020 (Class 2 and LAPL)

 

When we receive your application, we will assess if you meet the requirements. If so, we will send you a letter of extension to be carried together with you expiring medical.

 

You then have to see an AME before the expiration date of the extended validity period in order to revalidate your medical. The extended validity period runs from the issuing date of the specific exemption. 

Vigtig information om administrativ forlængelse i forbindelse med Covid-19

OBS: Danske flyvelæger har igen åben for konsultation! Derfor vil det som udgangspunkt ikke længere være muligt at søge om administrativ forlængelse af et helbredsbevis (medical/medical report).

 

Hvis du alligevel er forhindret i at komme til en flyvelæge pga. Covid-19, det kunne fx være tilfældet, hvis du pt. opholder dig i et andet land og ikke har adgang til en EASA-autoriseret AME, kan du forsat ansøge om en administrativ forlængelse, hvis du opfylder betingelserne herfor, jf. nedenfor.

 

Det vil dog ikke være muligt at få forlænget sit helbredsbevis (medical/medical report) ud over datoen for udløb af EASA-undtagelsen, hvilket er henholdsvis den 24. november 2020 (klasse 1 og 3) og den 26. november 2020 (klasse 2 og LAPL).

 

Som følge af Covid-19 er der mulighed for at ansøge om administrativ forlængelse af medicals/medical reports og AME-certifikater, som er ved at udløbe.

Har du et medical, en medical report eller et AME-certifikat, som er ved at udløbe?

Har du som konsekvens af Covid-19 ikke mulighed for at få forlænget dit medical eller din medical report hos en flyvelæge eller et flyvemedicinsk center, eller er dit AME-certifikat ved at udløbe, har EASA åbnet op for muligheden for, at du kan ansøge om en administrativ forlængelse.
 
En administrativ forlængelse kan gives frem til EASA-undtagelsens udløb, hvis du opfylder følgende betingelser:

 

 1. Du har et gyldig medical certificate /medical report/AME-certifikat, som ikke er udløbet.
 2. Du har ikke andre begrænsninger på dit medical certificate/medical report end synsbegrænsninger (dvs. kun følgende accepteres: VML, VNL, VDL, VCL, CVL, CCL, VXL og VXN).

Opfylder du disse betingelser, kan du søge om en administrativ forlængelse.

Ansøgningen bedes indeholde navn, adresse samt en kopi af dit nuværende, gyldige medical/medical report/AME-certifikat. Da ansøgningen indeholder følsomme oplysninger, skal ansøgeren være opmærksom på at sende med sikker post, fx via e-boks til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller direkte til info@tbst.dk.

Angiv venligst i emnefeltet: ”Ansøgning om administrativ forlængelse af medical certificate/medical report” og for ansøgninger om forlængelse af AME-certifikater angiv: ”Ansøgning om administrativ forlængelse af AME-certifikat”.

Ansøgning om helbredsgodkendelse

Sidst opdateret 10/09/2020
Her på siden kan du finde informationer om, hvordan du bliver helbredsgodkendt indenfor luftfart.
Ansøgere til Medical Certificate (helbredsgodkendelse) skal udfylde ansøgning om helbredsmæssig godkendelse ("Application for Medical Certificate") Class 1, Class 2, Class 3 eller LAPL. Det gælder ligeledes for ansøgere til Medical Report (helbredsattest) til Cabin Crew.

Medical Certificate Class 1
udstedes til erhvervsmæssigt pilotcertifikat (CPL), et pilotcertifikat til luftfartøjer med flere besætningsmedlemmer (MPL) eller et pilotcertifikat til rutefly (ATPL). Førstegangsundersøgelsen skal foretages på et godkendt Flyvemedicinsk Center (Aeromedical Center, AeMC). Efterfølgende fornyelser og forlængelser kan foretages enten på et godkendt Flyvemedicinsk Center (Aeromedical Center, AeMC) eller af en godkendt flyvelæge (AME).

Medical Certificate Class 2
udstedes til privatpilotcertifikat (PPL), pilotcertifikat til svæveflyvemaskiner (SPL) eller pilotcertifikat til balloner (BPL). Dette gælder tillige for SPL- og BPL-certifikater, der beskæftiger sig med erhvervsmæssig svæveflyvning eller ballonflyvning. Førstegangsundersøgelsen samt forlængelse og fornyelse kan foretages enten på et godkendt Flyvemedicinsk Center (Aeromedical Center, AeMC) eller af en godkendt flyvelæge (AME).

Medical Certificate Class 3
udstedes til flyveledere og flyvelederelever. Førstegangsundersøgelsen skal foretages på et godkendt Flyvemedicinsk Center (Aeromedical Center, AeMC). Efterfølgende fornyelser og forlængelser kan foretages enten på et godkendt Flyvemedicinsk Center (Aeromedical Center, AeMC) eller af en godkendt flyvelæge (AME).

Medical Certificate LAPL udstedes til piloter, der flyver lette luftfartøjer. Førstegangsundersøgelsen samt forlængelse og fornyelse kan foretages enten på et godkendt Flyvemedicinsk Center (Aeromedical Center, AeMC) eller af en godkendt flyvelæge (AME).

Medical Report Cabin Crew (CC) udstedes til kabinepersonale. Førstegangsundersøgelsen samt forlængelse og fornyelse kan foretages enten på et godkendt Flyvemedicinsk Center (Aeromedical Center, AeMC) eller af en godkendt flyvelæge (AME).
Ansøgning

Application form for a medical certificate

Medical certificate for CC, class 1, class 2, class 3 and LAPL. Complete this page fully and in block capitals - Refer to instructions for completion. Last revision 08-10-2020.

Forordning

1178/2011

Easy Access Rules for Medical Requirements

Gældende fra

01/06/2020

Konsolideret version, juni 2020.

Forordning

2015/340

Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Part ATCO.MED - Medical requirements for air traffic controllers

Gældende fra

13/03/2015

Issue 1, 13 March 2015

BL 6-serien

BL 6-05, 5. udgave af 9. november 2004

Bestemmelser om helbredskrav

Gældende fra

01/12/2004

BL serie 6 omhandler certifikater, flyvetilladelser, flyvebeviser og uddannelse for flight crew, FIS, ATS og AML.

Ansøgning om transfer af helbredsgodkendelse

Sidst opdateret 17/09/2020
Her på siden kan du finde information i forbindelse med ansøgning om tranfer af helbredsgodkendelse.
Når du skal ansøge om tranfer til Danmark af din helbredsgodkendelse (Medical Certificate, MC), skal du udfylde nedenstående skema ("Application for the transfer of medical records"). Skemaet indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 
Ansøgning

Application for the transfer of medical records

 

Forlængelse/fornyelse af helbredsgodkendelse

Sidst opdateret 24/09/2020
Certifikatholdere skal løbende have foretaget rutinemæssige helbredsundersøgelser afhængigt af helbredsgodkendelsens løbetid. 

Når den rutinemæssige helbredsundersøgelse er foretaget, træffer flyvelægen (AME) eller det flyvemedicinske center (AeMC) afgørelse om, hvorvidt certifikatholderens helbred forsat er egnet til flyvning (fit), eller om der er tilstødt nogle helbredsmæssige forhold, som medfører en vurdering som uegnet (unfit).

 

I de tilfælde, hvor flyvelægen eller det flyvemedicinske center træffer afgørelse om ”unfit”, har certifikatindehaveren mulighed for at klage over afgørelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST).

 

I nogle tilfælde skal sagen henvises til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som skal træffe afgørelse i sagen. Dette vil som oftest være i sager, hvor en indehaver af en Class 1-helbredsgodkendelse får specifikke helbredsmæssige problemer, herunder fx cancer eller hjerteproblemer.

 

Er der derimod tale om en indehaver af en Class 2-helbredsgodkendelse, som får tilsvarende specifikke helbredsmæssige problemer, vil det som udgangspunkt være flyvelægen eller det flyvemedicinske center, som skal træffe afgørelse i sagen, dog under vejledning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Hvis det vurderes, at der er behov for supplerende undersøgelser, for at kunne vurdere en ansøgers helbredsmæssige egnethed, kan flyvelægen, det flyvemedicinske center eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmode herom.

 

I de tilfælde, hvor en ansøger ikke fuldt ud opfylder kravene til helbredsmæssig egnethed til den relevante helbredsgodkendelsesklasse, kan flyvelægen, det flyvemedicinske center eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen pålægge ansøgerens helbredsgodkendelse de nødvendige begrænsninger.

 

Hvis de helbredsmæssige problemer, som en ansøger måtte have, anses for at bringe den sikre udøvelse af det relevante certifikats rettigheder i fare, kan ansøgningen underkendes, og der vil herefter ikke kunne udstedes en helbredsgodkendelse.

Helbredsgodkendelsernes gyldighed

Class 1-helbredsgodkendelse skal være gyldige i en periode på 12 måneder.

 

Denne gyldighedsperiode nedsættes til 6 måneder, når indehaveren:


 1. er fyldt 60 år. 
 2. beskæftiger sig med erhvervsmæssig passagerbefordring i lufttransportoperationer med én pilot og er fyldt 40 år.

 

Class 2-helbredsgodkendelser (i Danmark defineret som privat pilotcertifikat (PPL), svæveflyvere (SPL), ballonflyvere (BPL) og AFIS-operatører) skal være gyldige i en periode på:


 1. 60 måneder indtil indehaveren fylder 40 år. Udstedes helbredsgodkendelse før det fyldte 40. år, skal helbredsgodkendelsen ophøre med at være gyldigt, når indehaveren af godkendelsen fylder 42 år.
 2. 24 måneder for indehavere af en godkendelse mellem 40 og 50 år. En helbredsgodkendelse, der udstedes inden det fyldte 50. år, skal ophøre med at være gyldigt, når indehaveren af godkendelsen fylder 51 år.
 3. 12 måneder for indehavere af en godkendelse på over 50 år.

 

Class 3-helbredsgodkendelser (flyveledere/flyvelederelever) skal være gyldig i en periode på:

 

 1. 24 måneder.
 2. 12 måneder for indehavere af en godkendelse, som er fyldt 40 år. En helbredsgodkendelse der udstedes inden det fyldte 40. år, skal ophøre med at være gyldig, når indehaveren fylder 41 år.

 

LAPL-helbredsgodkendelser (lette luftfartøjer) skal være gyldige i en periode på:


 1. 60 måneder indtil indehaveren af godkendelsen fylder 40 år. Udstedes helbredsgodkendelse før det fyldte 40. år, skal helbredsgodkendelsen ophøre med at være gyldigt, når indehaveren af godkendelsen fylder 42 år. 
 2. 24 måneder for indehavere af en godkendelse på over 40 år.

 

CC-helbredsattest (kabinepersonale) skal være gyldige i en periode på:


 1. Maksimalt 60 måneder.

Hvornår beregnes gyldighedsperioden fra?

Gyldighedsperioden for en helbredsgodkendelse skal beregnes fra datoen for den flyvemedicinske undersøgelse ved første udstedelse og fornyelse. Ved forlængelse beregnes gyldighedsperioden fra udløbsdatoen for den tidligere helbredsgodkendelse, såfremt undersøgelsen er foretaget indenfor 45 dage før udløb. Hvis ikke beregnes gyldigheden fra undersøgelsesdatoen.

Hvem kan foretage helbredsundersøgelsen?

Class 1-indehavere kan ved enhver forlængelse eller fornyelse af deres helbredsgodkendelse vælge, hvilken autoriseret flyvelæge der skal udføre den flyvemedicinske undersøgelse.

 

Dog skal helbredsundersøgelsen i forbindelse med førstegangsudstedelse af en Class 1-helbredsgodkendelse foretages ved et flyvemedicinsk center.

 

Helbredsundersøgelsen kan foretages af TBST-autoriserede flyvelæger eller af udenlandske flyvelæger, der er autoriseret af andet EASA-land.

 

Der findes en opdateret oversigt over godkendte flyvelæger samt flyvemedicinske centre på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside her:

Autorisation AME/AeMC

Sidst opdateret 06/10/2020
Ansøgning

Ansøgning om Aero-medical examiner certificate

Senest revideret 15-05-2020.
Ansøgning

Ansøgning om forlængelse eller fornyelse af Aero-medical examiner certificate

Senest revideret 06-10-2020.
Ansøgning

Application AeMC organisation approval

Senest revideret 09-01-2020.

Til flyvelæger

Sidst opdateret 26/11/2019
Denne side er for flyvelæger. Her kan I finde alt det, der er relevant for jer som autoriseret flyvelæge.

Generel information

Blanketter til udstedelse af Medical Certificate

Ansøgning

Application form for a medical certificate

Medical certificate for CC, class 1, class 2, class 3 and LAPL. Complete this page fully and in block capitals - Refer to instructions for completion. Last revision 08-10-2020.
Ansøgning

Medical Examination Report form Class 1, Class 2, Class 3 & CC applicants

 

Ansøgning

Medical Examination Report Form LAPL applicants

 

Ansøgning

Otorhinolaryngology examination report

 

Ansøgning

Ophthalmology examination report

 

Ansøgning

Ophthalmology examination report for european Class 3 medical certificate

 

Medical Certificates

Skabelon

Helbredsgodkendelse/Medical Certificate Classe 1/2/LAPL

Senest revideret 08-10-2020
Skabelon

Helbredsgodkendelse/Medical Certificate Class 3

Senest revideret 08-10-2020.
Skabelon

Helbredsgodkendelse kabineansatte/Medical attestation CC

 

Ansøgning

Assessment Decision Skema

Senest revideret 22-05-2020.

Vejledninger og procedurer

I styrelsens publikationsdatabase kan du finde alle relevante vejledninger og procedurer til flyvelæger.

Oversigt over flyvelæger

Sidst opdateret 19/10/2020

AeMC - Sjælland og Jylland

Class 1 AME's - Flyvelæger (Class 1, Class 2, LAPL, CC)

Class 2 AME's - Flyvelæger (Class 2, LAPL, CC)

Class 3 AME's - Flyvelæger (Class 3)

Oversigt over flyvelæger i andre EU-/EØS-lande

Ønsker du at få foretaget en undersøgelse i et land, der ikke optræder på denne liste, så vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen være behjælpelig med at finde en oversigt for det pågældende land

Regler og vejledninger for helbredsområdet

Sidst opdateret 10/09/2020

Forordning

1178/2011

Easy Access Rules for Medical Requirements

Gældende fra

01/06/2020

Konsolideret version, juni 2020.

Forordning

2015/340

Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Part ATCO.MED - Medical requirements for air traffic controllers

Gældende fra

13/03/2015

Issue 1, 13 March 2015

BL 6-serien

BL 6-05, 5. udgave af 9. november 2004

Bestemmelser om helbredskrav

Gældende fra

01/12/2004

BL serie 6 omhandler certifikater, flyvetilladelser, flyvebeviser og uddannelse for flight crew, FIS, ATS og AML.
Vejledning

Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Part-ARA

Vejledning

Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Part-ORA

Vejledning

Vejledning til udfyldelse af datafelter

Vejledning gælder både for indberetning af rapporter via E5X og via Europa-Kommissionen indberetningsportal.

Vejledning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens anbefalinger til IT-udstyr i din praksis