Nyhedsliste

Resultat: 5

Udgivet

28/08/2020

Nyhed

Høring af miljøkonsekvensrapport for etablering af DSB-værksted ved Otto Busses Vej

Miljøkonsekvensrapporten for værksted og de tilknyttede sporforbindelser viser, at der ikke vil være væsentlige miljøkonsekvenser ved etablering af anlægget. Rapporten sendes nu i høring.
Læs mere

Udgivet

01/07/2020

Nyhed

Ændring af bekendtgørelse om miljøvurdering på havneområdet

Bekendtgørelsen om miljøvurdering på havneområdet bliver ændret, så miljøvurderingsprocessen for anlægsprojekter, der bliver tilladt ved anlægslov, er omfattet af bekendtgørelsen. Ændringen træder i kraft den 1. juli 2020.
Læs mere

Udgivet

14/04/2020

Nyhed

Justering af bekendtgørelse om miljøvurdering på havneområdet

Bekendtgørelse om VVM-vurdering på havneområdet sendes i høring for at justere den gældende bekendtgørelse. VVM-processen for havne-anlægsprojekter justeres, så den følger den samme VVM-proces som for anlægsprojekter.
Læs mere

Udgivet

26/06/2019

Nyhed

VVM-høring af miljøkonsekvensrapport for Nakskovs Havneudvidelse

Nakskov Havn ønsker at udvide havnen ved at etablere en ny kaj, Sydhavnskajen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har derfor udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for at vurdere, hvilke miljøpåvirkninger den nye kaj vil medføre.
Læs mere

Udgivet

19/06/2019

Nyhed

Ny container- og ny krydstogtterminal i Ydre Nordhavn, Københavns Havn

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør VVM-høring om flytning af Containerterminalen i Nordhavn til Ydre Nordhavn.
Læs mere
Viser 5 af 5