Gebyrer og afgifter på postområdet

Sidst opdateret 16/03/2021
Trafikstyrelsens tilsyn med postvirksomheder er finansieret via gebyrer og afgifter.

For godkendelser og licenser m.m. betales udstedelsesgebyrer og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales en afgift pr. 1.000 befordrede adresserede forsendelser, som er omfattet af tilladelseskravet.

 

Afgiften er i 2021 3,31 kr.

 

Gebyrerne for tilladelse til postbefordring og godkendelse af takstfastsættelse faktureres efter regning. Timesatsen er i 2021 1.160 kr.

 

Bekendtgørelse nr. 2286/2020 fastsætter bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver på postområdet.

Bekendtgørelse

BEK nr. 2286 af 29/12/2020

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer for udstedelse af tilladelse til postbefordring, godkendelse af takstfastsættelse samt for varetagelse af tilsyn.