Gebyrer og afgifter på postområdet

Sidst opdateret 05/11/2020
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med postvirksomheder er finansieret via gebyrer og afgifter.

For godkendelser og licenser m.m. betales udstedelsesgebyrer og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales en afgift pr. 1.000 befordrede adresserede forsendelser, som er omfattet af tilladelseskravet.

 

Afgiften er i 2020 3,24 kr.

 

Gebyrerne for tilladelse til postbefordring og godkendelse af takstfastsættelse faktureres efter regning. Timesatsen er i 2020 780 kr.

 

Bekendtgørelse nr. 1285/2019 fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver på postområdet.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1285 af 20/11/2019

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet

Gældende fra

01/01/2020

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer for udstedelse af tilladelse til postbefordring, godkendelse af takstfastsættelse samt for varetagelse af tilsyn.