Miljøvurdering (VVM)

Seneste nyt

Udgivet

09/10/2020

Nyhed

Høring af miljøkonsekvensrapport for havneudvidelse af Søby Havn

Søby Havn ønsker at udvide havnen. I den forbindelse er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for at vurdere, hvilke miljøpåvirkninger udvidelsen vil medføre. Høringsperioden er fra 9. oktober – 4. december 2020.
Læs mere