Jernbanesikkerhed

Ansøg om helbredsgodkendelse

Personer, der udfører funktioner med betydning for jernbanesikkerheden, skal have en gyldig helbredsgodkendelse udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Foto af køreledninger

Indberet sikkerhedsmæssige fejl på jernbanen

Infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre virksomheder med sikkerhedscertifikat skal rapportere konstaterede sikkerhedsrisici i forbindelse med fejl eller svigt i konstruktion eller funktion af teknisk udstyr.
Foto af jernbane

Præsentationer fra gå-hjem-mødet om den 4. jernbanepakke

Den 16. januar afholdte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen det første gå-hjem-møde om den 4. jernbanepakke. På mødet afholdte to oplægsholdere fra det europæiske jernbaneagentur oplæg om idéen bag den 4. jernbanepakke og ERA's erfaringer med de nye ansøgnings- og sagsbehandlingsprocesser.

Seneste nyt på jernbaneområdet

Udgivet

17/12/2019

Nyhed

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen reviderer gebyr- og afgiftsbekendtgørelsen på jernbaneområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, som fastsætter gebyrer og afgifter på jernbaneområdet i 2020.
Læs mere